Notities bij: Bernardus Hendriks Eertmans

Woonde te Bolsward in 1796.
Werd in 1775 mr. zilversmid te Bolsward.

Zelfde?
Lidmatenboek Leeuwarden, 1840
Bernardus Eerdmans
- op 7 juni 1840 belijdenis
- op 4 januari 1843 vertrokken naar Zwolle