Notities bij: Heerke Andries

Werd burger te Bolsward op 6 juni 1703.