Notities bij: Jacobus Jellema

Woonde te Peins, Franeker.