Notities bij: Jacob Steffens

Afkomstig van Sneek. Werd op 8 augustus 1729 burger te Bolsward.
Werkte eerst bij uurwerkmaker Rintje Cornelis te Rien. Begon in 1735 in Bolsward
Herstelde in 1750 het torenuurwerk te Schettens.
Halfbroer van Albert