Notities bij: Abe Binses Wattinga

Afkomstig van Workum, ingeschreven aldaar als burger op 3 juni 1695, 'Opm. : Vrouw verzoekt ontheffing'.
Ouders gegokt !