Notities bij: Andrijs Harings Nitters

Woonde te Bolsward, Rauwerd, later te Rien.
Werd burger te Sneek 'legt de eed af', op 17 september 1734.
Werkzaam tussen 1736 en na 1772.
Vanaf 1751 woonachtig te Bolsward.
Werkte in 1771 aan torenuurwerk te Schettens en 1773 in Exmorra.
Bij huwelijk bekend als Andries Harings, later bij de geboorte van de kinderen als Andries Nittes.

Bolsward overlijden/begraven 1753
Overleden: het kind van Andrijs, uurwerkmaker
Datum : op 16 januari 1753
Ontvangen 1-12-0 wegens kistgeld

Bolsward overlijden/begraven 1754
Overleden: het kind van Andries, uurwerkmaker
Datum : op 18 mei 1754
Ontvangen 1-12-0 wegens kistgeld