Notities bij: Jan Morgen

Afkomstig van Londen. Woonde te Leeuwarden.