Notities bij: Frans Sjoerds

Ouders gegokt!
Woonde te Franeker, Sneek, werkzaam te Sneek van 1637-1655.
In 1642 krijgt hij als 'smid en slotmaker' 83:10 betaald van de stad Sneek, voor 'onderhouden ende zwijen van 't stadsuurwerk'.
In 1645 krijgt hij van de stad Sneek betaald 'voor 't repareren van de uurwerken van de kleine en de Martini kerk' 45:10.
In 1647 krijgt hij, slotmaker, 'voor arbeidsloon aan de beider uurwerken' f 41:18 betaald van de stad Sneek.
In 1656 betaalde de kerkvoogdij van Midlum 7:10:00 car.gulden aan hem.

Burgerboek Sneek 1636
Legt de eed af: Frans Sioerts
Datum: 17 oktober 1636
Afkomstig van Franeker

Gestandaardiseerde naam: FRANS SJOERDS