Notities bij: Tietje Jans Stremmeler

Woonde te Arum.