Notities bij: Paulus Jacob van Ghemmenich

Afkomstig van Harlingen.
Kreeg in 1687 betaald van de Schettenser kerkvoogdij, vanwege de verloren? zaak tegen meester Reyner Clasen.