Notities bij: Jan Bedijs

Woonde te Soest. Woonde van 1911-1921 in Ned. Oost IndiŽ, Semarang.