Notities bij: Auckjen Mennonis Hilbrants

Afkomstig van Bolsward.