Notities bij: Pijtter Pijckes

Afkomstig van Lollum.
Kreeg in 1697 betaald van de Schettenser kerkvoogd voor het maken van een 'doodvat'.