Notities bij: Leuconius Silvius

Afkomstig van Welsrijp, was predikant aldaar.