Notities bij: Oene Elings Bangama

Woonde te Oosthem.