Notities bij: Dirck Sybrens Longerhou

Vroedsman te Harlingen 1657-1662, 1665, gezworen gemeensman 1662-1664.
Hij stemde op 9 december 1661 als vroedsman, hij was daarbij 'een van de 7 zwarte bonen', Tjerk Hiddes de Vries als nieuwe vroedsman.