Notities bij: Aale Wijbes

Afkomstig van Sneek.
Leverde een 'palleijn' voor het slagwerk van het uurwerk' aan de kerkvoogdij te Schettens in 1661.