Notities bij: Frans Johannes Tichelaar

Woonde te Bolsward.
Hij levert in 1696-1712 steen aan de kerkvoogdij te Schettens.