Notities bij: Simon Ruurds Rodenburg

Woonde te Sneek, werkzaam 1830-1890.
Was in 1835 uurwerkmaker tijdens keuring voor de militie.
Deed wellicht reparatiewerk aan het uurwerk van Longerhouw, tussen 1860-1880. Nog nader onderzoeken.