Notities bij: Klaas Buwalda

Woonde te Den Haag (vanaf 1926, kwam van Vreeland), Rauwerderhem.