Notities bij: Jacob Buwalda

Woonde te St. Jacobiparochie, Leeuwarden, Loosdrecht.