Notities bij: Hendrik Jacob Buwalda

Woonde te Leeuwarden, Haarlem, Alpen aan de Rijn.