Notities bij: Hendrik Buwalda

Woonde te Tzummarum.