Notities bij: Klaas Johannesz. Bewolde

Woonde te Zaandam (westzijde nr. 678).