Notities bij: Taetske Eelkes Buwalda

Zij is ongehuwd overleden.