Notities bij: Pieter Foppes Agema

Kinderen nog niet zeker!
Woonde te Bolsward.
Was Olderman namens het Magistraat in het Smedengilde in 1708, 1709, 1710, 1711.

1e huwelijk?
Bolsward, huwelijken 1663
Vermelding: Ondertrouw op 5 december 1663
Bruidegom: Pyter Foppes afkomstig van Bolsward
Bruid: Saack Jacops afkomstig van Bolsward
Opmerking : jongeman en jongedochte