Notities bij: Luthilde Hadewey Buwalda

Woonde te Heerenveen.