Notities bij: Sijmen van der Werf

Woonde te Wirdum.