Notities bij: Tytje van Asperen

Afkomstig van Wirdum.