Notities bij: Goslick Juwuinga

Huwelijkscontract van 1447. Woonden op Juwingahuis binnen Bolsward waar hij stadshoofdeling was.