Notities bij: Jan Oddes

Armvoogd en huisman, wonende Witmarsum, is geboren rond 1609, is overleden voor 1669. Jan werd hoogstens 60 jaar.
In 1640 gebruiker stem 30 te Witmarsum (nu Schettens, Filenserwei 1).