Notities bij: Adolph Werner Carel Willem Baron van Pallandt van Keppel

Hij werd 1 Juni 1825 door de ridderschap gekozen tot lid der Provinciale staten van Gelderland. Als beheerder van de door zijn vrouw geŽrfde heerlijkheid Rozendaal in Gelderland en andere goederen liet hij zich veel met den landbouw in. De ridderschap van Gelderland koos hem 1 Juni 1825 tot lid van de Staten dier provincie. Toen de directe verkiezingen ingevolge de provinciale wet van 1850 ingevoerd, waren, werd hij 3 Sept. 1850 in het kiesdistrict Doesburg herkozen. In Juli 1853 nam hij als zoodanig ontslag.
Hij huwde 19 Aug. 1824 HenriŽtte Jeanne AdelaÔde baronesse Torck, geb. 14 Aug. 1802, overl. 20 Nov. 1877, bij wie hij 4 zonen, waarvan Frederik Jacob Willem volgt, en 6 dochters had.