Notities bij: Gerrit Betger

Werd op 26 aug. 1825 lidmaat van de Herv. Gemeente te Schraard en kwam toen van Groningen.
Schonk in 1826 een zilveren avondmaalskan aan de Herv. Gemeente van Schraard, deze is bewaard gebleven.
Woonde te Stad Delden.