Notities bij: Bartholt van Aylva

Woonde te Menaldum, op Graldastate.