Notities bij: Ebel Aylva

was non in Nijeklooster.