Notities bij: Take Buuinga

Woonde in 1511 te Dantumawoude, en eigenaar van Rinsmastate te Driesum. Wordt in 1515 te Dokkum doodgeslagen door de Gelderse partij.