Notities bij: Luts van Aylva

Bewoonde Brandstede te Holwerd, na haar vader.