Notities bij: Epe Hobbes van Aylva

Was waarschijnlijk de dezelfde persoon als 'Epo van Aylva' die van 1639-1640 grietman van Baarderadeel was en daarmee zijn vader opvolgde.