Notities bij: Piet de Vries

Woonde te Irnsum, Berlikum, St. Annaparochie.