Notities bij: Jaan Baukes

Woonde te Exmorra, Longerhouw.
Woonde te Longerhouw, van 1692 tot 1695 op stem?. Naar Exmorra.

Van Jaan en Grets zijn vijf kinderen bekend:

1 Bauke Jaans ook genaamd Bauke Jeens is gedoopt op dinsdag 13 mei 1681 te Allingawier-Exmorra.

2 Lysbet Jaans ook genaamd Lijsbet Jaans is gedoopt op donderdag 13 mei 1683 te Allingawier-Exmorra.

3 Bauke Jaans is gedoopt op donderdag 5 december 1686 te Allingawier-Exmorra.

4 Yylk Jaans ook genaamd Uilkje Jeens is gedoopt op donderdag 9 maart 1690 te Allingawier-Exmorra.

5 Uylk Jaans ook genaamd Uilkje Jeens is gedoopt op donderdag 26 april 1691 te Allingawier-Exmorra.