Notities bij: Otte Clases Jellema

Afkomstig van Witmarsum.