Notities bij: Age Bauckes

Woonde te Longerhouw, 1685 tm 1702 op stem 9 (nu Buren 4). Naar Hieslum.
In Personele Kohieren vermeld van 1689 tm 1704. In 1689 1400 gulden, in 1704 700 gulden.