Notities bij: Ulbe Greidanus

Woonde te Schettens, van 23-5-1955 tot 1-5-1957 op Bittenserpaed 24. Van Welsrijp, naar Winsum.