Notities bij: Tjaard Riencks Baerdt

Zoon van Rienck Sybes Baerdt en Auck Sibolts Bualda.