Notities bij: Yme Canter Visscher

Woonde te Schettens, van 28-5-1952 tot 12-5-1953 op van Osingaweg 21. Van Cornwerd, naar Ferwoude.