Notities bij: Tjerk Postma

Woonde te Longerhouw, van 7-6-1934 tot 15-5-1935 op nr. 6 (nu Buren 9). Van Bozum, naar IJlst.