Notities bij: Ricxt Harmens

Dochter van Harmen Bauckes en Jantje Ulbes Buwalda.