Notities bij: Eelck Sjoerds Aylva

Woonde te Schraard.