Notities bij: Uiltje Andries Boschma

Woonde te Schraard.
Was kerkvoogd o.a. 1952.