Notities bij: Harke Sickes

Opvallend: huwelijk in 1733, terwijl er al vele kinderen eerder geboren zijn.

zelfde? Kwam van Cornwerd.
Wonseradeel, huwelijken 1721 Vermelding: Derde proclamatie op 22 juni 1721 Man : Harke Sickes afkomstig van Cornwerd Vrouw : Sijbrigh Sijtses afkomstig van Cornwerd Opmerking : hij heeft een attestatie van Cornwerd.

zelfde?
Wonseradeel, huwelijken 1654
Vermelding: Bevestiging huwelijk in 1654
Bruidegom: Harke Sickes
Bruid: Dieuwke Douwes

OUDERS GEGOKT!!
Kan ook zijn:
Wonseradeel, huwelijken 1685 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1685 in Wons Man : Sikke Ides afkomstig van Wons Vrouw : Trijntie Hanses afkomstig van Schettens